Handhaving

Handhaving door uw gemeente

Handhaving door uw gemeente:

Voorbeeld:  Stel u heeft een bouwwerk gebouwd waarvan u dacht dat het vergunningsvrij was of destijds gedacht dat u geen problemen zou krijgen indien u zonder vergunning zou bouwen.  Nu blijkt dat er toch een omgevingsvergunning voor het bouwwerk  nodig was en de gemeente dreigt met handhaving . Wat kan ik hier voor u  aan doen?

Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  mag niet gebouwd worden zonder of in afwijking van de verkregen omgevingsvergunning. Aangezien u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig had, maar deze niet hebt verkregen, bent u in overtreding! Het bouwwerk is dus illegaal gebouwd.

 Ik kan voor u overleggen met de gemeente of het bouwwerk gelegaliseerd kan worden door het alsnog aanvragen van een omgevingsvergunning. Lukt dat niet dan kunt u het bouwwerk zodanig aanpassen dat het bouwwerk wel voldoet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen.  

Heel deze procedure kan ik voor u begeleiden en bekijken of ik iets aan deze benarde situatie kan veranderen of verbeteren want de gemeente heeft de plicht om handhavend op te treden tegen bouwactiviteiten die in strijd met de wet zijn verricht. Er kan bestuursdwang worden toegepast. Dit betekent dat de gemeente, op kosten van de overtreder, de zonder vergunning verrichte bouwwerkzaamheden ongedaan kan maken.  Voordat de gemeente overgaat tot het toepassen van bestuursdwang moet de afweging worden gemaakt of het mogelijk is om voor het gebouwde alsnog een omgevingsvergunning te verlenen. Verzoekt de gemeente u een omgevingsvergunning aan te vragen en doet u dit niet dan loopt u het risico dat de gemeente handhavend op zal treden en u zal sommeren de voorzieningen te verwijderen. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat de gemeente de aangebrachte voorzieningen laat verwijderen.

Daarnaast kent de wet de mogelijkheid voor het opleggen van een dwangsom om de overtreding ongedaan te maken.

Bel mij voor meer informatie: 06 2047 5649

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

24.01 | 18:09
ADVIESBUREAU heeft ontvangen 3
18.07 | 19:37
PLANSCHADE heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk