DWANGSOM BIJ TE LAAT BESLISSEN OVERHEID

Dwangsom bij te laat beslissen

Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat burgers mogelijkheden hebben om trage besluitvorming van bestuursorganen tegen te gaan.

Op tijd beslissen.

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn.

Voor aanvragen:

 • geldt een ‘wettelijke’ of ‘redelijke’ termijn.
  Staat de beslistermijn niet in de wet? Dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn aan u bekendmaken.
 • wordt de beslistermijn in sommige gevallen uitgesteld.
  Bijvoorbeeld wanneer het bestuursorgaan meer informatie van u of van een buitenlandse instantie nodig heeft, of wanneer u schriftelijk heeft ingestemd met dit uitstel.

Voor bezwaarschriften:

 • geldt een wettelijke termijn.
  In de meeste gevallen is deze termijn 6 weken en bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie 12 weken. Let op: op grond van bijzondere wetgeving kunnen andere termijnen gelden.
 • kan de beslistermijn in de meeste gevallen voor maximaal 6 weken worden verlengd.
 • kan de beslistermijn in sommige gevallen verder worden uitgesteld.
  Het betreft onder andere de gevallen die hierboven worden genoemd onder het uitstellen van de beslistermijn bij aanvragen en uiteraard in overleg (met u)

In gebreke stellen.

Is de termijn verstreken en heeft de overheid geen besluit genomen op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u de overheid ‘in gebreke stellen’. Dit moet u in elk geval schriftelijk doen. Daarmee laat u de overheid weten dat zij niet voldoet aan haar verplichtingen. U kunt dit op de volgende manier doen:

 • Ik kan de ingebrekestelling voor u verzorgen.
 • De overheid heeft vervolgens 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen.

Recht op dwangsom.

U heeft de overheid in gebreke gesteld en de 2 weken zijn voorbij. Als de overheid dan nog geen besluit heeft genomen, dan heeft u automatisch recht op een dwangsom (bestuurlijke dwangsom):

 • Voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden;
 • Voor maximaal 42 dagen;
 • De dwangsom bedraagt maximaal € 1260,-.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact met me op zodat ik u op een professionele manier kan begeleiden

Bel geheel vrijblijvend: 06 2047 5649   

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

24.01 | 18:09
ADVIESBUREAU heeft ontvangen 3
18.07 | 19:37
PLANSCHADE heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk